Klimatyzacja

Na przestrzeni ostatnich dekad można dostrzec zarówno w Polsce jak i na świecie, intensywny rozwój urządzeń klimatyzacyjnych. Wynika to z faktu pojawienia się innowacyjnych technologii produkcji, przetwórstwa, komunikacji – które dla swojego utrzymania wymagają odpowiedniej temperatury i wilgotności. Użytkowanie klimatyzacji to również wygoda, która zwiększa komfort korzystania z budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

Urządzenia klimatyzacyjne, wprawdzie nie należą do najtańszych, ale kompleksowo i automatycznie przygotowują powietrze wewnątrz pomieszczeń.

Funkcjonalność urządzeń klimatyzacyjnych to nie tylko chłodzenie, ale również nawilżanie, filtrowanie, osuszanie, a także wymienianie powietrza. Współczesne klimatyzatory mogą być wyposażone w moduły odzysku ciepła.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją i GWC

Różnice pomiędzy klimatyzacją i wentylacją

Warto w tym miejscu wyraźnie rozgraniczyć wentylację od klimatyzacji, bo są to dwa różne procesy, obsługiwane przez dwa różne urządzenia. Wprawdzie pojawiają się już urządzenia, które łączą w sobie funkcje wentylacji oraz klimatyzacji, ale klasyczna definicja tych dwóch procesów różni się od siebie.

Definicja wentylacji podana przez American Society Of Heating Ventilating Engineers (ASHVE):

Wentylacja jest procesem zorganizowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu w celu jego odświeżenia, przy jednoczesnym usunięciu na zewnątrz zanieczyszczeń powstających w pomieszczeniu

Definicja klimatyzacji podana przez American Society Of Heating Ventilating Engineers (ASHVE):

Klimatyzacja jest procesem nadawania powietrzu w zamkniętym pomieszczeniu określonych parametrów takich jak temperatura.

Wentylacja: regulacja temperaturą nawiewanego powietrza

Przy odpowiednim nadzorze istnieje możliwość regulacji temperatury powietrza. W okresie zimowym, urządzenia wentylacyjne wymuszające ruch powietrza umożliwiają jego filtrację oraz ogrzanie do pożądanej temperatury. Latem, gdy temperatura zewnętrzna jest wysoka, schłodzenie powietrza wewnątrz budynku z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej przynosi najlepsze rezultaty w połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła (GWC).

Klimatyzacja a wilgotność powietrza

Nowoczesne klimatyzatory umożliwiają utrzymanie zadanej wilgotności oraz temperatury powietrza. Można w ten sposób dostosować parametry powietrza wewnątrz do preferencji osób znajdujących się wewnątrz pomieszczeń. O ile wentylator poprzez wymuszony ruch miesza powietrze (inaczej sprawa ma się w przypadku montażu wentylacji mechanicznej z rekuperacją), nie zmieniając jego parametrów. Z zadaniem tym bardzo dobrze radzą sobie klimatyzatory.

Różnice i zadania klimatyzacji i wentylacji

Istotą klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej jest poprawa jakości użytkowanego powietrza. Polepszenie jakości powietrza czyli utrzymanie temperatury, wilgotności, czystości oraz ruchu w granicach komfortu. Jest to kwestia indywidualna, każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego każdy z nas definiuje owe granice wg własnych preferencji.